Udkast til vejledning om strategisk planlægning for landsbyer sendt i høring

Publiceret 18-03-2021

Bolig- og Planstyrelsen har sendt et udkast til vejledning om strategisk planlægning for landsbyer i offentlig høring med frist for bemærkninger den 20. april 2021.

Bolig- og Planstyrelsen har sendt et udkast til vejledning om strategisk planlægning for landsbyer i offentlig høring med frist for bemærkninger til hoeringplan@erst.dk den 20. april 2021. Angiv venligst i emnefeltet, at bemærkningen vedrører "Udkast til vejledning om strategisk planlægning for landsbyer".

Den 1. januar 2019 trådte planlovens regler om strategisk planlægning for landsbyer i kraft med virkning for forslag til kommuneplaner fra den 1. juli 2019. Ændringen betyder, at kommunerne skal tage stilling til muligheden for udviklingen af kommunens landsbyer i kommuneplanlægningen.

Vejledningen har til formål at give et overblik over bestemmelserne om strategisk planlægning for landsbyer og inspirere til, hvordan arbejdet med strategisk landsbyplanlægning kan tilrettelægges og gennemføres i kommunerne.

Vejledningen refererer bl.a. kommunale eksempler på strategisk planlægning og en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer, der er udarbejdet af Realdania i samarbejde med tre kommuner.

 

Udkast til vejledning, høringsbrev og høringsliste kan ses på høringsportalen (nyt vindue)