Partnerskab for levende bymidter afleverer anbefalinger og værktøjskasse

Publiceret 20-05-2021

Partnerskab for levende bymidter afslutter første fase med 12 anbefalinger til bl.a. statslige indsatser for levende bymidter og en værktøjskasse, der skal understøtte kommunernes arbejde med levende bymidter.

Partnerskab for levende bymidter, som blev nedsat i august 2020, har i første fase haft fokus på, hvordan man kan fastholde og udvikle levende bymidter i de mindre og mellemstore byer. Partnerskabet har gennem en række temadrøftelser formuleret anbefalinger til staten, kommunerne og erhvervslivet, som kan understøtte levende bymidter. Partnerskabet har dertil udarbejdet en værktøjskasse med konkrete greb til kommunernes arbejde med levende bymidter.

I anden fase skal værktøjskassen afprøves i 3-5 testbyer, som udvælges efter en åben ansøgningsrunde.

 

Du finder pressemeddelelsen her (nyt vindue)

Læs mere om partnerskabets rapport, anbefalinger og værktøjskasse her