Landsplandirektiv for overførsel af kystnært sommerhusområde til byzone i Vordingborg Kommune

Publiceret 12-05-2021

Overførelse af kystnært sommerhusområde til byzone i Vordingborg Kommune muliggøres med nyt landsplandirektiv, der træder i kraft den 17. maj 2021.

Med landsplandirektivet får kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune mulighed for at overføre et sommerhusområde på ca. 1,1 ha ved Kostræde Banker til byzone.

Med landsplandirektivet fastsættes regler, der fraviger regler i planlovens § 5 b, om at eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen skal fastholdes til ferieformål.

 

Læs landsplandirektivet her (pdf)

Læs sammenfattende redegørelse, høringsnotat og klagevejledning på høringsportalen her (nyt vindue)

Direktivet er endvidere offentliggjort i Lovtidende: Bekendtgørelse nr. 857 af 5. maj 2021 (nyt vindue)