Åben konference om levende bymidter

Publiceret 21-05-2021

Sæt kryds i kalenderen den 15. juni 2021 kl. 9-12, hvor Bolig- og Planstyrelsen inviterer til en åben virtuel konference om udvikling af de danske bymidter tilrettelagt i samarbejde med Partnerskab for Levende Bymidter.

På konferencen vil vi drøfte bymidternes generelle udfordringer og partnerskabets anbefalinger til løsninger. Og så tager vi en pejling af bymidternes tilstand før, under og efter corona. Endelig vil vi få inspiration fra konkrete bymidter i Danmark og fra netværksorganisationen Svenska Stadskärnor.

Målgruppen for konferencen er kommunale politikere og embedsmænd, repræsentanter for bymidtesamarbejder samt andre lokale aktører med aktier i bymidteudvikling. Med invitationen opfordrer vi deltagerne til at samle jeres lokale bymidtesamarbejder, eller en række relevante bymidteaktører til at mødes lokalt og deltage i konferencen sammen. Der vil således være mulighed for at følge formiddagen op med efterfølgende debatter om behov for lokale tiltag.

Program for dagen følger. Link til deltagelse i konferencen vil blive offentliggjort på planinfo.dk.