To nye vejledninger vedr. sommerhuse

Publiceret 08-01-2021

Erhvervsstyrelsen har i dag offentliggjort to nye vejledninger vedr. henholdsvis udlejning af sommerhuse m.v. og kommunernes planlægning for store sommerhuse.

Vejledningen om sommerhusudlejning henvender sig primært til ejere af sommerhuse og andre ferieboliger, der udlejer eller ønsker at udleje deres feriebolig. Denne vejledning redegør for de gældende regler og praksis for sommerhusudlejning.

Vejledningen om kommunal planlægning for sommerhuse henvender sig primært til kommunerne med inspiration og vejledning om planlægning for områder med store sommerhuse. Vejledningen omfatter en række emner, som typisk kan give udfordringer i områder med større sommerhuse, og som er vigtige at forholde sig til allerede i planlægningsfasen, så lokale miljøkonflikter vedrørende støj og anvendelse afværges bedst muligt.

Vejledningerne offentliggøres som opfølgning på den offentlige høring over vejledningerne, der blev gennemført i efteråret 2020.

Vejledningerne offentliggøres også i Retsinformation – forventeligt i løbet af den kommende uge.

 

Du finder vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. her (pdf)

Du finder vejledning om kommunal planlægning for store sommerhuse her (pdf)