Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen er offentliggjort

Publiceret 17-12-2021

Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen er offentliggjort.

Med landsplandirektivet udlægges i alt 662 sommerhusgrunde i 20 sommerhusområder fordelt i 10 kommuner under forudsætning af, at der tilbageføres 575 sommerhusgrunde fordelt i 13 områder. Landsplandirektivet omfatter følgende kommuner: Bornholms Regionskommune samt Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Holstebro, Jammerbugt, Næstved, Sønderborg og Vejle kommuner.

Forslag til landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen har været i offentlig høring i perioden fra den 1. oktober til den 26. november 2021. Der er modtaget i alt 35 høringssvar, hvoraf 25 myndigheder, organisationer, m.v. har haft bemærkninger til lovforslaget.

Bekendtgørelsen kan ses her (nyt vindue)

Høringsmaterialet kan ses her (nyt vindue)

Klagevejledning vedrørende miljørapport og sammenfattende redegørelse kan ses her (pdf)