Erhvervsstyrelsen godkender mindre ændringer i landsplandirektiv for Baltic Pipe

Publiceret 29-09-2020

Erhvervsstyrelsen godkender d. 24. september mindre ændringer af midlertidige arbejdspladser i Nyborg Kommune.

Landsplandirektiv for Baltic Pipe udlægger arealreservation til en ny gastransmissionsledning gasledning fra den jyske vestkyst i Varde kommune til Faxe Bugt samt arealer til midlertidige arbejdspladser.

Detailplanlægningen for Baltic Pipe projektet er gennemført i Jylland. Det har vist sig nødvendigt at foretage en række mindre ændringer i arealreservationerne til de midlertidige arbejdsarealer. Der er tale om mindre justeringer i arealernes placering eller form bl.a. som følge af krav fra myndigheder eller som følge af dialog med lodsejerne.

Den 24. september 2020 har Erhvervsstyrelsen jf. § 4 i landsplandirektivet om Baltic Pipe godkendt en række mindre ændringer af midlertidige arbejdspladser på Østfyn i Nyborg Kommune.

Ændringerne fremgår af plandata.dk

 

Godkendelse af mindre ændringer i LPD for Baltic Pipe sep. 2020 (pdf)

Ændringer til Baltic Pipe på Østfyn (pdf)