”Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion” version 2 i offentlig høring

Publiceret 29-05-2020

Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til ”Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion” version 2 i offentlig høring fra den 29. maj til den 26. juni 2020.

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Styrelsen for dataforsyning og effektivisering og DMI opdateret ”Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion”. Denne 2. version af vejledningen skal forsat give kommuner inspiration i arbejdet med planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion og indeholder både en juridisk vejledning i brugen af planlovsregler om udpegning af områder, der er truet af oversvømmelse og erosion, samt muligheden for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden en lokalplan. Den seneste lovændring om i særlige tilfælde at kunne afskære klageadgange ved kommunale fællesprojekter for kystbeskyttelsesanlæg er også med i vejledningen. Desuden præsenteres nyere data, der kan danne et bedre grundlag for udpegningerne af oversvømmelses- og erosionstruede områder.

Vejledningen indeholder nye eksempler på, hvordan kommuner i den fysiske planlægning kan forebygge oversvømmelse og erosion.

 

Udkast til Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion, version 2 kan ses på høringsportalen (nyt vindue)