Offentlig høring af forslag til statsligt kommuneplantillæg for Taulov Kombiterminal

Publiceret 16-06-2020

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering, som sendes i offentlig høring fra den 16. juni til den 11. august 2020.

Forslag til kommuneplantillæg udlægger en planlægningszone og en sikkerhedszone omkring risikovirksomheden Taulov Kombiterminal i Fredericia Kommune.

Taulov Kombiterminal fungerer som fordelingscentral for banegods til resten af Europa og anvendes til at omdirigere containergods mellem jernbane- og vejtransport. Togvognene opholder sig midlertidigt på Taulov Kombiterminal og afventer videre transport. Det vil sige at indholdet i godsvognene ikke bliver omlastet eller på anden vis håndteret, mens det befinder sig på kombiterminalen. Da projektet behandles efter de tidligere VVM-regler, skal Erhvervsstyrelsen udarbejde et statsligt kommuneplantillæg, før Miljøstyrelsen kan give en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse. Kommuneplantillægget erstatter kommunens tidligere planlægning for området. Et forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering sendes i offentlig høring fra den 16. juni til den 11. august 2020 samtidig med Miljøstyrelsens forslag til miljøgodkendelse og miljøkonsekvensrapport (VVM) for aktiviteterne på Taulov Kombiterminal.