Vejledning vedr. fleksibel planlægning – lokalplaner af mindre betydning

Publiceret 10-01-2020

Erhvervsstyrelsen udgiver en vejledning om mulighederne for at udarbejde lokalplaner af mindre betydning.

Med ændringerne af planloven i 2017 blev der indført et forenklet lokalplaninstrument, som giver kommunerne muligheder for at udarbejde lokalplaner af mindre betydning med en kortere høringsfrist på ned til mindst 2 uger. Ved lokalplaner af mindre betydning forstås ifølge lovens forarbejder bl.a. lokalplaner, som ikke medfører væsentlige ændringer i omgivelserne.

Formålet med denne vejledning er at udbrede kendskabet til det nye, forenklede lokalplaninstrument, så kommunerne i højere grad kan udarbejde lokalplaner af mindre betydning. Det kan f.eks. anvendes ved mindre ændringer af eksisterende lokalplaner eller ved udarbejdelse af lokalplaner for mindre områder, hvor der ikke er en lokalplan i forvejen. Ud over, at brugen af lokalplaner af mindre betydning kan forenkle og forkorte lokalplanprocessen, kan de også være med til at lette administrationen af dispensationer og byggesager mv.

Se vejledningen om fleksibel planlægning her (pdf)