Vejledning om planlægning for omdannelseslandsbyer

Publiceret 10-01-2020

Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning om planlægning for omdannelseslandsbyer.

Med ændringen af planloven i juni 2017 har kommunerne fået mulighed for at udpege to omdannelseslandsbyer i kommuneplanen hvert fjerde år. En omdannelseslandsby skal omfatte en landsby i landzone i områder med befolkningsmæssig tilbagegang. I en omdannelseslandsby kan der gives videre rammer for dels en ny og udvidet afgrænsning af landsbyen dels rammer for et begrænset antal byggemuligheder. Omdannelseslandsbyer er særligt tiltænkt de landsbyer, der har omkringliggende stedbundne kvaliteter, som eksem­pelvis udsigt over marker, adgang til skov, en ådal eller andre naturområder.

Formålet med vejledning er at give et overblik over, hvordan arbejdet med omdannelseslandsbyer kan tilrettelægges og gennemføres. Desuden gives der i vejledningen inspiration til, hvordan der sikres en helhedsorienteret indsats. Udpegning af omdannelses­landsbyer hænger naturligt sammen med de seneste bestemmelser i planloven om, at kommuneplanen skal indeholde en strategisk planlægning for landsbyer.

Læs vejledningen for omdannelsesbyer her (pdf)