Nyheder fra Planinfo du måske er gået glip af

Publiceret 13-02-2020

Vi oplevede i anden halvdel af 2019 tekniske udfordringer på Planinfo, der har haft indflydelse på udsendelsen af nyheder til abonnenter af Planinfos nyheder. Her kan du se et udpluk af nogle af de nyheder, der kom på hjemmesiden, men ikke blev sendt som mail.

29.11.2019

Vejledning om landzoneadministration – Planlovens §§ 34 – 38 er nu også lagt på Retsinformation

Læs mere her: Landzonevejledningen er nu også på Retsinformation

 

29.11.2019

URBACTs kontaktpunkt i Danmark har fået en ny hjemmeside. Den giver et hurtigt overblik over, hvordan kommuner eller nonprofitorganisationer kan få støtte til bæredygtig byudvikling.

Læs mere her: EU-program om bæredygtig byudvikling får dansk hjemmeside

 

20.09.2019

Erhvervsministeren har udstedt ’Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen’.

Læs mere her: Udstedelse af bekendtgørelse der muliggør udviklingsområder i kystnærhedszonen

 

18.09.2019

Erhvervsministeren har udstedt ’Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen’.

Læs mere her: Udstedelse af bekendtgørelse der muliggør udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

 

Man kan altid finde tidligere nyheder under Nyheder fra Planinfo