Erhvervsstyrelsen godkender mindre ændringer i landsplandirektiv for Baltic Pipe

Publiceret 07-02-2020

Erhvervsstyrelsen godkender mindre ændringer af midlertidige arbejdspladser på Sjælland og i Østjylland samt en mindre ændring af den overordnede arealreservation ved Kyse, Sjælland.

Landsplandirektiv for Baltic Pipe udlægger arealreservation til en ny gastransmissionsledning gasledning fra den jyske vestkyst i Varde kommune til Faxe Bugt samt arealer til midlertidige arbejdspladser.

Detailplanlægningen for Baltic Pipe projektet er gennemført på Sjælland og dele af Østjylland. Det har vist sig nødvendigt at foretage en række mindre ændringer i arealreservationerne til de midlertidige arbejdsarealer og i den overordnede arealreservation ved Kyse. Der er tale om mindre justeringer i arealernes placering eller form bl.a. som følge af krav fra myndigheder eller som følge af dialog med lodsejerne.

Den 7. februar 2020 har Erhvervsstyrelsen jf. § 4 i landsplandirektivet om Baltic Pipe godkendt en række mindre ændringer af midlertidige arbejdspladser og en ændring i den overordnede arealreservation ved Kyse på Sjælland.

Ændringerne fremgår af plandata.dk

 

Godkendelse af mindre ændringer d. 7. februar 2020 (pdf)

 

Bilag 1 - Midlertidige arbejdspladser (pdf)

Bilag 2 - Ændring ved Kyse (pdf)