Nye blanketter til ansøgning om tilladelse og anmeldelse af ulovlig udlejning efter sommerhusloven

Publiceret 14-12-2020

Den 11. december 2020 er det blevet mere simpelt at ansøge om tilladelse til og anmelde ulovlig udlejning efter sommerhusloven.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet tre blanketter, som kan anvendes ifm. ansøgning efter sommerhusloven.

Blanketterne kan anvendes ved ansøgning om:

  • Ejerforeningers erhvervelse af arealer (fællesarealer, veje, fælleslokaler m.v.), jf. § 8, stk. 1. Find blanketten her
  • Udlejning/udlån af ferieboliger til brug for virksomhedens ansatte, feriefondes eller personaleforeningers medlemmer m.v., jf. § 1, stk. 4. Find blanketten her
  • Udlejningstilladelse til ferieboliger/værelser etableret i overflødiggjorte bygninger i landzonen, jf. § 1, stk. 1. Find blanketten her

Derudover lanceres en blanket til brug for indberetning af ulovlig udlejning af egen fulde helårsbolig og erhvervsmæssig udlejning.

Formålet med lanceringen af de fire blanketter er at standardisere indgangen til at ansøge om tilladelse efter sommerhusloven, for derigennem at sikre at Erhvervsstyrelsen modtager de relevante oplysninger til behandling af sagerne.

Du finder links til de nye ansøgnings- og indberetningsblanketter her, under de specifikke underfaner.