Høring af forslag til landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne

Publiceret 17-08-2020

Erhvervsstyrelsen har sendt forslag til landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne i otte ugers offentlig høring.

Som led i udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområde skal der i kommende år etableres yderligere funktioner til forsvarsformål og beredskabsformål på Svanemøllens Kaserne. Det sker med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som bygherre.

Konkret skal kaserneområdet udbygges som centrum for forsvarsrelaterede uddannelser med et grønt campusområde til Forsvarsakademiet. Endvidere skal Forsvarets Efterretningstjeneste samles i et nybygget hovedkvarter på området. Endelig skal der etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for politi og forsvar, herunder navnlig et helikopterberedskab til terrorsikring. Helikopterberedskabet har siden 2017 opereret midlertidigt fra kaserneområdet. Udover nybyggeriet omfatter udviklingen af kaserneområdet også etablering af et centralt grønt campusområde med udendørs træningsfaciliteter for brugerne af området.

De nye funktioner på kaserneområdet er hovedsageligt begrundet med national sikkerhed, hvilket er et statsligt anliggende. Derfor har erhvervsministeren, jf. planlovens § 3, stk. 1, anmodet Erhvervsstyrelsen om at udarbejde et forslag til landsplandirektiv, der nu er sendt i otte ugers offentlig høring.

 

Se høringsmaterialet på Høringsportalen her (nyt vindue)

Fristen for at indsende høringssvar er fredag den 9. oktober 2020.