Udstedelse af bekendtgørelse der muliggør udviklingsområder i kystnærhedszonen

Publiceret 20-09-2019

Fredag den 20. september 2019 udstedte erhvervsministeren ’Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen’.

16 kystkommuner får hermed mulighed for at planlægge for 91 udviklingsområder i kystnærhedszonen.

 

Læs mere på Erhvervsministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. september 2019 og kan tilgås på retsinformation (nyt vindue).

Resultatet af høringen kan findes på høringsportalen (nyt vindue).

For landets kystkommuner er der ansøgningsfrist for anden runde den 1. december 2019.