Udstedelse af bekendtgørelse der muliggør udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen

Publiceret 18-09-2019

Onsdag den 18. september 2019 udstedte erhvervsministeren ’Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen’.

20 kystkommuner får hermed mulighed for at udlægge op til 2.027 nye sommerhuse i kystnærhedszonen under forudsætning af, at der tilbageføres i alt 1.362 eksisterende sommerhusgrunde.

 

Læs mere på Erhvervsministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. september og kan tilgås på retsinformation (nyt vindue).

Resultatet af høringen kan findes på høringsportalen (nyt vindue).

For landets kystkommuner er der ansøgningsfrist for anden runde d. 1. december 2019.