Ny bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Publiceret 10-09-2019

Kommunerne får nu mulighed for at planlægge for møller over 150 meter. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. september 2019.

Med ændring af bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller ophæves højdebegrænsning for almindelige produktionsmøller på 150 meter. Baggrunden for ændringen er energiaftalen fra 29. juni 2018. Her fremgik det bl.a., at parterne anerkender nødvendigheden af at give kommunerne mulighed for at give tilladelse til at opføre tidssvarende vindmøller i henhold til gældende praksis. Det er kommunerne, der har ansvaret for planlægning for vindmøller, herunder hvor høje vindmøllerne kan være i et givet område. Kommunerne skal i deres planlægning fortsat tage hensyn til bl.a. naboer samt værdifulde natur og landskaber.

 

Læs bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (nyt vindue)

Læs sammenfattende redegørelse, høringsnotat, høringssvar og klagevejledning på høringsportalen her (nyt vindue)