Offentlig høring af forslag til statsligt kommuneplantillæg for Fredericia rangerbanegård

Publiceret 19-11-2019

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering, som sendes i offentlig høring fra den 19. november 2019 til 21. januar 2020.

Banestyrelsen har gennem mange år anvendt Fredericia rangerbanegård til midlertidig opbevaring af miljøfarlige stoffer i forbindelse med godstransport. I de senere år er der kommet en række skærpede krav på miljøområdet, der blandt andet har medført VVM-pligt for midlertidig opbevaring af miljøfarlige stoffer. Da projektet behandles efter de tidligere VVM-regler, skal der udarbejdes et statsligt kommuneplantillæg, som erstatter kommunens tidligere planlægning for området. Erhvervsstyrelsen har derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering, som sendes i offentlig høring samtidig med Miljøstyrelsens forslag til miljøgodkendelse samt miljøkonsekvensrapport (VVM) for aktiviteterne Fredericia på rangerbanegård.

Se forslaget her (pdf)