Landsplandirektiv for Baltic Pipe

Publiceret 15-07-2019

Ny gastransmissionsledning fra den jyske vestkyst til Faxe Bugt muliggøres ved landsplandirektivet for Baltic Pipe, der trådte i kraft den 12. juli 2019.

Landsplandirektiv for Baltic Pipe danner plangrundlag for en ny gastransmissionsledning fra den jyske vestkyst i Varde kommune til Faxe Bugt. Gasledning skal transportere gas fra de norske gasfelter i Nordsøen til det polske gastransmissionsnet. Landsplandirektivet erstatter desuden den kommunale planlægning for udvidelserne af Nybro modtagestation i Varde og en ny kompressorstation i Næstved. Når gasledningen er anlagt og i brug reduceres landsplandirektivets arealreservation fra 250 m på hver side af ledningen til 200 m på hver side. Inden for landsplandirektivets arealreservation, både før og efter ibrugtagning, kan der ikke ske kommunalplanlægning eller gives landzonetilladelser uden at konsekvenserne af nærheden til gasledningen er vurderet.

 

Læs landsplandirektivet her (pdf)

Læs sammenfattende redegørelse, høringsnotat, høringssvar og klagevejledning på høringsportalen her (nyt vindue)

Direktivet er endvidere offentliggjort i Lovtidende: Bekendtgørelse nr. 713 af 9. juli 2019 (nyt vindue)