Sommernyt fra Plandata.dk

Publiceret 25-06-2024

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, hvilket giver anledning til en sommerhilsen fra Plandata-holdet. Her kan I læse lidt mere om, hvad vi har brugt foråret på, og hvilke projekter vi fylder sommeren med.

I april gentog vi, hvad der er efterhånden er en tradition hos Plandata.dk, da vi afholdt vores årlige Plandata-seminar online. Der skal lyde en stor tak til alle deltagere, det var som altid dejligt at se så mange fremmødte på skærmen, og det blev en spændende dag fyldt med oplæg og gode spørgsmål.

 

I maj udrullede vi opdateringerne, der er kommet med de sidste planlovsændringer (28/12-2023). Det er nu muligt at

- indberette øudviklingsplaner (for udvalgte kommuner),

- angive midlertidige anvendelsesbestemmelser på lokalplaner, og

- angive en minimumsbegrønningsprocent på kommuneplanrammer (indtil videre kun gennem indberet.plandata.dk)

Med planlovsændringerne er der ikke længere krav om indkaldelse af ideer og forslag for kommuneplantillæg, men vi har valgt at bevare muligheden i Plandata.dk som en frivillig mulighed i en 2-årig periode, hvorefter vi evaluerer på brugen af den.

Ud over de nævnte ændringer, er der i forbindelse med planlovsændringerne også tilføjet flere registreringsmuligheder for vedvarende energi. Se også denne nyhed.

 

Hen over sommeren kommer vi til at være i fuld sving med at gøre det muligt at indberette fuldt digitale kommuneplaner via indberet.plandata.dk. Vi forventer løsningen går i luften i slutningen af året.

Vi ved der er stor nysgerrighed omkring projektet, og har man spørgsmål, er man velkommen til at kontakte projektleder Helene Føns-Sønderskov (helfon@plst.dk) eller product owner Siv Louise Steffensen (sivste@plst.dk).

Det er også muligt at læse mere om projektet her.

 

For tredjepartleverandørernes vedkommende kan vi fortælle, at vi arbejder på en midlertidig mulighed for at tilgå det nye REST API via ”basic authentication” i produktionsmiljøet.

 

Nogen har måske bemærket, at indberetningen af byggefelter i indberet.plandata.dk har fået et ansigtsløft. Vi har gennem flere år arbejdet på, hvordan byggefelter kan indberettes på en mere intuitiv måde, som bedre understøtter kommunernes måde at planlægge på, samtidig med det vil levere bedre data til vurderingsmyndigheden. Opdateringen blev udrullet her i juni, og vi håber I vil tage godt imod den.

Derudover er det blevet muligt at indberette bestemmelser om antal tilladte boligenheder via brugergrænsefladen på plandata.dk og det nye REST API. Ændringen er en del af løbende opdateringer og udvidelser, vi laver i samarbejde med vurderingsmyndigheden. Formålet er, at levere bedre data til brug for ejendomsvurderingerne.

Henover sommeren kommer vi på samme måde til at udvide mulighederne for at indberette bestemmelser omkring udstykning og antal vindmøller, og senere på året kigger vi ind at muliggøre indberetning af bestemmelser om maks. andel bebygget grund i m2, og at et område er fuldt bebygget.

 

Som altid opfordrer vi vores brugere til at kontakte os med eventuelle spørgsmål og udfordringer.

Plandata-supporten er som altid åben for telefon mandag-fredag 9-11.30 og 12-14.30 og mail: support.plandata@plst.dk

 

Rigtig god sommer fra Plandata-teamet.