Nyt vedr. adgang til Plandata.dk’s REST API for system-til-system-indberetning

Publiceret 16-05-2024

Der arbejdes hen imod, at Plandata.dk’s nye REST API i en overgangsperiode vil kunne tilgås delvist via ”basic authentication”, indtil opsætningen med MitID kan imødekomme brugerbehov mere fleksibelt.

Plandata.dk’s nye REST API er implementeret mhp. at erstatte den eksisterende, SOAP-baserede snitflade for system-til-system-indberetning. REST-snitfladen er designet til at kræve login med MitID for at imødekomme et stigende fokus på sikkerhed i det offentlige.

Omstilling fra SOAP-snitfladens login-metode til MitID har dog vist sig svær, og den nuværende opsætning medfører begrænsninger ift., hvilken fleksibilitet tredjeparter kan tilbyde deres kommunale brugere.

For at imødekomme denne udfordring arbejder vi på, at vores REST API i en overgangsperiode skal kunne understøtte ”basic authentication”, imens vi arbejder på at forbedre vores MitID-baserede opsætning, således REST-snitfladen kan anvendes mere fleksibelt og i tråd med behovene hos tredjeparter og kommunale brugere.

De tekniske detaljer samt konkrete tidspunkter for hvornår den midlertidige login-metode forventes i luften er endnu under afklaring. Vi vil holde jer opdateret, når vi kan give mere præcise detaljer. Det understreges, at REST-snitfladen fortsat vil kunne tilgås ved brug af MitID, og det anbefales at anvende denne metode i det omfang, det er muligt.