Datamodel for Digital kommuneplan på REST API

Publiceret 11-06-2024

Plandatas REST API kan nu bruges til at oprette og opdatere digitale kommuneplaner og kommuneplantillæg samt dertilhørende genererede pdf’er. Til formålet er der udarbejdet en side til dokumentation af løsningen. Disse kan tilgås via hjemmesiden ved at følge de nedenstående links:

  • Datamodellen gennemgår de oplysninger der kan indberettes for digital kommuneplan igennem REST API og navngivningen på felterne i REST’en. Under Datamodellen findes også en række eksempler på Kommuneplantillæg indberettet efter datamodellen. Datamodellen kan tilgås her.

  • De kodelister som bliver brugt i digital kommuneplan er blevet opdateret med Kodenavnene i REST API’et. Vær opmærksom på at kodelisterne med paragraf og områdehenvisninger er foreløbige. De vil i løbet af det næste stykke tid blive opdateret så det er muligt oprette alle retningslinjetemaerne. De nuværende kodelister gør det muligt at lave arbejde på opsætningen af REST API’et. Kodelisterne kan findes her.

Derudover findes allerede:

Der vil løbende blive udarbejdet yderligere dokumentation til REST’en. Når dette er udarbejdet udsender plandata opfølgende driftsmeddelelser.

Det er altid muligt at skrive eller ringe til plandatasupporten hvis I har spørgsmål.

Mvh.

Plandata-teamet