Vi åbner for nye dataregistreringer på Plandata.dk d. 1. maj 2024

Publiceret 30-04-2024

Som følge af ændring af planloven (vedtagelse L62), er der udviklet en række nye indberetningsmuligheder i Plandata.dk.

Som tidligere annonceret er Plandata.dk blevet justeret for bedre at kunne håndtere registreringen af vedvarende energi som følge af ændring af planloven (vedtagelse L62).

D. 1. maj 2024 udstedes en ændringsbekendtgørelse til plandatabekendtgørelsen, og i den forbindelse bliver det nu muligt at indberette lokalplaner med midlertidige anvendelser med en udløbsdato (§ 15 a, stk. 16). Derudover vil 19 kommuner få mulighed for at angive, hvorvidt en lokalplan er en øudviklingsplan (§ 5 b, stk. 10).

Sidst, men ikke mindst, vil alle kommuner kunne angive en begrønningsprocent (§ 11 b, stk. 1, nr. 4) i rammerne til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg.

Alle justeringer vil kunne indberettes via brugersnitfladen på indberet.plandata.dk.

Vejledninger til justeringerne finder I her:

Indberetningen af de nye justeringer vil IKKE blive understøttet via system-til-system-snitfladen SOAP, som anvendes af flere indberetningsløsninger fra tredjeparter. I stedet vil det blive muligt at indberette ændringerne via det nye REST API.

Ikrafttrædelse af ovenstående ændringer er planlagt til onsdag aften d. 1. maj 2024.

Vi håber I vil tage godt imod ændringerne, og som altid tager vi gerne imod feedback.

 

Venlig hilsen

Plandata-teamet