Opdatering af webkort-udstilling

Publiceret 21-11-2022

I september blev det annonceret til kommunerne, at Plandata.dk’s kortudstillinger skulle flyttes til nye servere i løbet af september/oktober 2022.

Flytningen af kort.plandata.dk og nye webservices er nu gennemført, og det er sket uden behov for ændring af Plandata-wfs’en.

Det er således ikke nødvendigt at koble op til nye tjenester for at tilgå Plandata’s WFS/WMS/WMTS web services for lokalplaner, kommuneplaner mv.

 

Dog gør vi opmærksom på, at Fingerplanerne har fået nye links for WFS/WMS/WMTS web services. Disse fremgår på siden https://planinfo.dk/plandatadk/teknisk-information/adgang-til-webservices